Amo & Ub

Arbetsmiljöombud (AMO) och Utbildningsbevakare (UB) är två roller som specifikt är inriktade på studenternas studier och välmående.

SKUM-sektionens Arbetsmiljöombud är KSM studenternas skyddsombud på universitetet. Arbetsmiljöombudet arbetar tillsammans med både universitetet och studentkåren för att lösa eventuella arbetsmiljöproblem.

Utbildningsbevakaren arbetar för att förbättra utbildningen och ser till att studenternas åsikter tillvaratas. Till utbildningsbevakaren kan man höra av sig om man har åsikter kring utbildningen som ska föras vidare till kursansvariga och studentkåren. Det är även till Utbildningsbevakaren studenter kan vända sig till vid problem med utbildningen. Tillsammans med programledningen, kursansvarig och studentkårens utbildningsutvecklare sitter utbildningsbevakaren i regelbundna möten.

EDVIN

Arbetsmiljöombud (AMO)
amo@skumsektionen.com

VERA

Utbildningsbevakare (UB)
ub@skumsektionen.com