Skumpa

Skumpa är KSMs festeri, varje program har ett festeri med ett tiotal studenter som ser till att studentlivet blir det bästa i Norrköping. Detta genom att arrangera fester, pubbar och event med många roliga teman på trappan vilket är Norrköping student klubb. Vi i Skumpa är 10 studenter som tillsammans ser till att allt detta roliga kan ske.

Ni kommer att känna igen oss på våra hattar, ränder och västar. Och Thorbjörn såklart. Vår uppgift är att göra studentlivet till det bästa! Det är alltid nya grejer på gång och vi träffas och har möten varje vecka där vi marknadsför vårt program, planerar och spelar in roliga gyckel och arrangerar grymma fester. Studentlivet handlar om mer än bara plugg. Vi samarbetar också med andra festerier och studentkårer där man drar ihop många studenter för möjlighet till socialt nätverk.

EMELIE

GENERAL

Emelie är spindeln i nätet och ser till att vi håller deadlines och håller samman gruppen. Hon har även den yttersta kontakten med andra festerier så att vårt samarbete med varann blir så bra som möjligt

CORNELIA

.INFO/PR, VICE FEST & EVENT

Cornelia ansvarar för all social kontakt, på sociala medier och mail, så att du får rätt information vid rätt tidpunkt. Hon är kontaktbar när som helst och svarar gärna på frågor. Hon håller även tillsammans med Anna ansvaret till att roliga fester och övriga event kommer att hållas under året.

EMMA

GYCKEL & BRYGGMÄSTARE

Emma ser till att vi visa upp oss på rätt sätt, planerar, spelar in och redigerar. Att skapa gyckel med passande teman för fester och event för att göra det hela än mer roligt och underhållande.

Emma är den som ser till att Skumpa har "fulvin" till dem speciella aktiviteterna som vi kommer att hålla i.

HANNAH

STASS & OVVEINVIGNING

Hannah är den som ser till att vår stass är enhetlig och snygg, inköpt i tid så att vi i skumpa ser ut som ett lag. Hannah bär också största ansvaret för att planera "ovve" invigningen som hålls för ettorna.

KASPER

VICE GENERAL, PUB & SITTNING

Kasper likt Emelie ser till att vi följer planering och schema. Men håller även ansvar för pubbar och sittningar som vi i Skumpa kommer att hålla på Trappan under året.

ANNA

FEST & EVENT

Anna är den som har det yttersta ansvaret för att planera och boka fester och övriga event som kommer att falla in under året.

ALEXANDER

VICE GYCKEL, TRYCK & MEDIA, MÄRKE

Alexander är också ansvarig för gyckelplaneringen och genomförande. Han är även den som designar våra fina märken som du kommer kunna smycka din ovve med.

JULLIA

PUB & SITTNING

Jullia ansvarar för planeringen kring pubbar och sittningar som vi i skumpa kommer att hålla på trappan under året.

ALICE

FÖRETEAGSSANSVARIG

Alice håller budgeten, har stenkoll inkomster och utgifter så att vi vet våra tillgångar så att pengarna räcker till att göra allt roligt under året.
Genom sponsorer ser Alice till att Skumpa samarbetar med företag för att klara sig genom året som festeristarrangör.

 

PETRA

N0LLE-P

Petra bär yttersta ansvaret för att planeringen för Nolle-P blir den bästa, det är mycket datum och tider att hålla tillrätta.

SKUMPAS STASS