Styrelsen

Skum är sektionen för programmet Kommunikation, Samhälle och Medieproduktion (ofta förkortat KSM) på Linköping Universitet, Campus Norrköping. Vi finns till för att göra studenternas tid på universitetet så givande som möjligt.

I nuläget består SKUM-sektionen av 11 medlemmar och vi jobbar alla med olika saker men oftast samarbetar de olika posterna med varandra.

Sektionens arbete fokuserar mycket på just studenterna och att alla på vårt program ska trivas, känna sig trygga och få en rolig tid på universitetet. Exempelvis jobbar UB och AMO ständigt i nära kontakt med våra lärare och programansvariga för att vi ska kunna hålla en dialog med dem gällande arbetsmiljö eller komma med förslag som gör att utbildningen utvecklas till det bättre.

ELIN BIDENÄS

ORDFÖRANDE
ORDFORANDE@SKUMSEKTIONEN.COM

AMANDA PETTERSSON

VICE ORDFÖRANDE & INFO/PR
VICEORDFORANDE@SKUMSEKTIONEN.COM

DIDRIK CARLSSON

SPONSORANSVARIG
SPONS@SKUMSEKTIONEN.COM

VERA MOLIN

UTBILDNINGSBEVAKARE
UB@SKUMSEKTIONEN.COM

JULIA ERIKSSON

INFO/PR
INFOPR@SKUMSEKTIONEN.COM

TILDE BAGGE AF BERGA

HÅLLBARHETS - OCH PROJEKTANSVARIG
PROJEKTANSVARIG@SKUMSEKTIONEN.COM

EDVIN VINTER

ARBETSMILJÖOMBUD
AMO@SKUMSEKTIONEN.COM

ELLA FRIBERG

KASSÖR
KASSOR@SKUMSEKTIONEN.COM

LOWE TOFFT

FUM-REPRESENTANT
FUM@SKUMSEKTIONEN.COM

KARL SAMUELSSON

BAGARE & LEDAMOT
KONTAKT@SKUMSEKTIONEN.COM

ANDRADA STAN

LEDAMOT
KONTAKT@SKUMSEKTIONEN.COM