Hovet

Hovet är KSM's fadderi som består av 7 medlemmar. Uppdelat i två kategorier, det rojalistiska hovet och livvakterna, men båda har lika stora roller inom Hovet.

Hovet tar hand om mottagningsperioden och allt som händer under N0lle-P. Resterande delar av året har vi möten varje vecka för att planera för event och roligheter som sker under terminen.

AJDA

GENERAL

Som General ser jag till att strukturera upp arbetet för hovet, bland annat genom att styra upp möten eller gå på möten med exempelvis andra fadderier/mästerier, men även ser till att allt blir gjort och skickas in i tid. Inte bara det är jag även där för resterande medlemmar ifall de behöver hjälp med något.

SABRINA

MOTTAGNINGSBOKSANSVARIG

Som mottagningsboks-ansvarig ser man till att nollan får en informativ och snygg bok med allt man kan tänka sig behöva som ny student och för många i en ny stad. I boken finns bland annat bilder och info om de personer/organisationer nollan mest kommer stöta på under de första två veckorna. Även en ordlista och lite kartor finns med i boken.

VICE GYCKEL

Som ansvarig för gyckel jobbar man med att skriva och redigera videor som ska visas upp.

MIRANDA

EKONOMIANSVARIG

Som ekonomiansvarig är det jag som ser till att vår budget hålls, har koll på alla in- och utgifter och gör bokföring.

MOA

SPONSORANSVARIG

Som sponsoransvarig håller man kontakten med sponsorerna som vi har. Man ser till att allting funkar som det ska och ser till att avtalen följs.

VICE GENERAL

Som vice General hjälper man generalen. Man går tex på möten som inte generalen hinner gå på eller hjälper till att se till så allt blir gjort i tid.

SAGA

MÄRKESANSVARIG

Som märkesansvarig så tar man fram märken som ska säljas som till exempel vårt hovet märke och prinskorvens märke

VICE MOTTAGNINGSBOKS-ANSVARIG

Som mottagningsboks-ansvarig ser man till att nollan får en informativ och snygg bok med allt man kan tänka sig behöva som ny student och för många i en ny stad. I boken finns bland annat bilder och info om de personer/organisationer nollan mest kommer stöta på under de första två veckorna. Även en ordlista och lite kartor finns med i boken. 

PRINSKORVEN

MASKOT

EMILIA

GYCKELANSVARIG

Som ansvarig för gyckel jobbar man med att skriva och redigera videor som ska visas upp.

MASKOTANSVARIG

Som maskotansvarig tar man hand om den kära maskoten och ser till att den är hel och fin och alltid är med till aktiviteter och liknande.

AMONRAT

FADDERANSVARIG

Som fadderansvarig ser man till att faddrarna får alla den information de behöver och ser till att de följer de reglerna som har satts.

INFO/PR

Som info och pr ansvarig tar man hand om alla sociala medier som hovet har som Facebook och Instagram.