StuFF

StuFF är organisationen för filosofiska fakulteten och för utbildningsvetenskap och driver frågor inom utbildningskvalitet, arbetsmiljö och studiesocial arbetet. Det är dem som vi inom Skumstyrelsen arbetar med och vänder oss mest till när det kommer till dessa frågor. De är mellanhanden mellan universitetet och oss studenter och finns för att driva våra frågor framåt för att skapa en sån bra studie-upplevelse och kvalitet som möjligt.


Som medlem i StuFF är du med och hjälper till att skapa ett bra studentliv för dig själv och dina medstudenter. Som medlem får man även fina förmåner och rabatter på bland annat mat i kårhusen eller biljettköp till evenemang.

Vad får du för ditt kårmedlemskap?

  • Din utbildning bevakas och kvalitetssäkras.
  • Din arbetsmiljö på universitetet bevakas och kvalitetssäkras.

  • Du får en mottagning och ett bra studiesocialt liv fullt av möjligheter.

  • Du får rätt att tycka till om kårens arbete genom kårvalet som hålls varje år.

  • Du får engagera dig inom kåren och påverka och tycka till ännu mer.

  • Du får bli fadder under mottagningen.

  • Du får hjälp och stöd om du råkar illa ut på universitetet.

  • Du får diverse förmåner/rabatter och blir inbjuden till evenemang riktat till enbart medlemmar