SKUM-Sektionens vårmöte 2023

30.03.2024

Varmt välkomna på vårmöte onsdag 19 april 2023, klockan 17:15-19:00 i K2, Kåkenhus, Campus Norrköping.

Kallade: Sektionens medlemmar och representanter från StuFF.

Som medlem i SKUM-sektionen har du rätt att skicka in motioner till medlemsmötet.

Motioner ska skickas till ordforande@skumsektionen.com senast en vecka innan vårmötet.